હુમલાના ભયના કારણે ભાનુશાળીના પરિવારે માગી સુરક્ષા

January 12, 2019 650

Description

જયંતિ ભાનુશાળીની હત્યા બાદ જયંતિ ભાનુશાળીના પરિવારે સુરક્ષાની માંગ કરી છે. પરિવારને પોતાના પર હુમલાના ભયના કારણે પરિવારે રેલવે પોલીસ પાસે પરિવારે સુરક્ષાની માંગ કરી છે.

Leave Comments