ગરમ પાણી વધુ પડતું પીવું હિતાવહ નથી

July 12, 2020 1655

Description

કોરોનાથી બચવા માટે લોકો અવનવા નુસખા અપનાવી રહ્યા છે. જેમાં લોકો ગરમ પાણી વધુ પડતું પીવું હિતાવહ નથી. વધુ પડતા ગરમ પાણી પીવાથી શું નુકશાન થાય છે. અને કેવું ગરમ પાણી પીવું જોઇએ. આવો જોઇએ અહેવાલમાં.

Leave Comments