ગુજરાતમાં કોરોના ફરી પોતાની પકડ મજબૂત બનાવી રહ્યો છે

March 6, 2021 4040

Description

ગુજરાતીઓ ચેતી જજો કારણ કે ફરી કોરોના પોતાની પકડ મજબૂત બનાવી રહ્યો છે. છેલ્લા કેટલાંક દિવસમાં કોરોનાના કેસમાં ઉછાળો આવ્યો છે.

Leave Comments

News Publisher Detail