સાણંદમાં પતિએ કરી પત્નીની હત્યા, આખરે ખુલ્યું રહસ્ય

February 12, 2019 1610

Description

જમીનમાં એક રાઝ દાટવામાં આવ્યુ હતુ. આમ તો તેની કોઇને કાનોકાન ખબર નહોતી. પરંતુ નાનકડી શંકા ગઇ. અને તે દિશામાં તપાસ કરી. તો ખુલ્યુ એવુ રાઝ કે સૌ કોઇ દંગ રહી ગયા.

Tags:

Leave Comments