અમારી વિરુદ્ધ ખોટી ફરિયાદ નોંધાઈ હતી : કિરીટ પટેલ

December 6, 2018 140

Description

ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે તેમની સામે  થયેલી ગેરરીતીના આક્ષેપો સબબ થયેલી ફરીયાદ અંગે જણાવ્યું હતું કે અમને બદનામ કરવા અમારી સામે ખોટી ફરિયાદ નોંધાવી હતી. કુલપતિ બંધારણીય વડા નથી એ રાજકીય પોસ્ટ છે.

Leave Comments