લોકસભા ચૂંટણીને લઈ ગુજરાત ભાજપની તૈયારી

February 4, 2019 1010

Description

લોકસભા ચૂંટણીને લઈ ગુજરાત ભાજપ તૈયારીમાં લાગી ગયું છે. જે અંતર્ગત ‘મન કી બાત મોદી કે સાથે’ રથનું પ્રસ્થાન કરાવાશે. આવતીકાલે CM રૂપાણી,જીતુ વાઘાણી પ્રસ્થાન કરાવશ, 26 લોકસભા મુજબ રથનું પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવશે, ભાજપના સંકલ્પ પત્રને લેઈ સૂચન પેટી મુકાશે, કોઈપણ માણસ મેનિફેસ્ટો અંગે સૂચન આપી શકશે

Leave Comments