અમદાવાદમાં લાકડાના ગોડાઉનમાં આગ

April 5, 2020 455

Description

અમદાવાદમાં લાકડાના ગોડાઉનમાં આગ લાગી હતી. જેમાં ચાંદલોડિયા શિવમ ગેસ એજન્સી પાસેની ઘટના છે. ત્યારે
ફાયરની ટીમ દ્ગારા આગને કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ હાથ ધરાયો છે.

 

 

Leave Comments