કોરોનામાં કેટલીક ખાનગી હોસ્પિટલોને દિવાળી

December 3, 2020 710

Description

કોરોનામાં કેટલીક ખાનગી હોસ્પિટલોને દિવાળી થઇ છે. દર્દીઓને કોરોના આવે એટલે ડોકટર માલામાલ. જેમાં દર્દીઓની એડમીટ તારીખ એડવાન્સમાં બતાવાનો ખેલ છે. તેમાં દર્દી 7 દિવસ દાખલ રહે તો બિલ 14 દિવસનું બનાવાનુ.

Leave Comments

News Publisher Detail