ભીડનો વિક્રમ સર્જવાનો આ નિર્ણય કોરોનાનું સંક્રમણ વધારી શકે ?

March 10, 2021 1310

Description

અમદાવાદના ‘નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ’ને ફૂલ કેપિસિટીથી ભરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ભીડનો વિક્રમ સર્જવાનો આ નિર્ણય કોરોનાનું સંક્રમણ વધારી શકે છે.

Leave Comments

News Publisher Detail