અમદાવાદમાં સંભારમાં વંદો નીકળતા વિવાદ સર્જાયો

October 9, 2019 980

Description

અમદાવાદમાં સંભારમાં વંદો નીકળ્યાની ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. મેમનગરની સંકલ્પ રેસ્ટોરન્ટમાં સંભારમાં વંદો નીકળ્યો છે. ગ્રાહકે ફોટો પાડીને ગ્રાહક સુરક્ષામાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.  ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગને ગ્રાહકે લેખિતમાં જાણ કરી હતી.

Tags:

Leave Comments