અમદાવાદ શહેરના વાતાવરણમાં પલટો, વાતાવરણમાં ઠંડક

June 30, 2020 455

Description

અમદાવાદમાં 30મી જૂનના રોજ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, ત્યારે આજે વહેલી સવારથી વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો હતો.

Leave Comments