અમદાવાદના કૌશલ સુથારે ધોરણ 10માં 92 પરસેન્ટાઇલ મેળવ્યા

June 9, 2020 1025

Description

અમદાવાદમાં સુથારી કામ કરનારના દીકરાએ 92 પેરસેન્ટાઈલ મેળવ્યા છે. કૌશલ સુથારની મહેનત રંગ લાવી છે. તે હવે મેડિકલ ક્ષેત્રે પોતાની કારકિર્દી બનાવવા માગે છે. રોજના 3થી 4 કલાકનું વાંચન કૌશલ કરતો હતો. પુત્રની સફળતામાં માતા-પિતાનું યોગદાન મહત્વનું રહ્યું છે.. ત્યારે પરિવારમાં ખુશી જોવા મળી છે.

 

Leave Comments