પાલડી, જોધપુર, સરદારનગરમાં ભાજપની જીત

February 23, 2021 410

Description

6 મનપાની ચૂંટણીમાં પરિણામો ભાજપ તરફી આવી રહ્યા છે. ત્યારે અમદાવાદના પાલડી, જોધપુર, સરદારનગરમાં ભાજપની જીત થઈ ચૂકી છે.

Leave Comments

News Publisher Detail