ગઠબંધને તેમના નેતા કોણ છે તે જાહેર કરવું જોઇએ : અમિત શાહ : પાર્ટ-2

February 12, 2019 890

Description

ભાજપ દ્વારા રાજ્યની 26 લોકસભા બેઠકો મેળવવાના નિર્ધાર સાથે આજે ઘર ઘર ચાલો અભિયાનનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ પ્રસંગે બોલતા તેઓએ કહ્યું હતું કે ગઠબંધને પહેલા તેમના નેતા કોણ છે તે જાહેર કરવું જોઇએ. દેશભરમાં 5 કરોડ કરતાં વધારે લોકો ભાજપ સાથે જોડાયા છે.

Leave Comments