અમિત શાહ રાણીપ બુથ મુલાકાતે પહોંચ્યા, થોડીવારમાં આપશે મત

April 23, 2019 1010

Description

ભાજપના અધ્યક્ષ અમિત શાહ અમદાવાદના રાણીપમાં  ખાતે મતદાન કરવા પહોંચી ગયા છે. તેઓ થોડી જ વારમાં પોતાનો મત આપશે.

Leave Comments