અમિત શાહ નિવાસ સ્થાનેથી રવાના, નિશાન સ્કુલના કેન્દ્રની લેશે મુલાકાત

April 23, 2019 920

Description

અમિત શાહ નિવાસ સ્થાનેથી રવાના થઈ ગયા છે. રાણીપ નિશાન સ્કૂલના કેન્દ્રની મુલાકાત લેશે. જ્યાં વડાપ્રધાન મોદી કરવાના મતદાન છે.

Leave Comments