નવરાત્રીને લઈ AMCનો એક્શન પ્લાન તૈયાર

October 17, 2020 305

Description

નવરાત્રીને લઈ AMCનો એક્શન પ્લાન તૈયાર કર્યો છે. જેમાં જાહેરમાં ગરબા આયોજન પર કાર્યવાહી થશે. તેમાં 48 વોર્ડમાં AMCની 110 ટીમ ચેકિંગ કરશે. તથા સોસાયટી અને જાહેર રસ્તા પર ચેકિંગ થશે. તેમજ સરકારની SOPનું કડકાઈથી પાલન કરાશે.

Leave Comments