શું વધારે ચા બનાવવી કોઈ ગુન્હો છે ? જુઓ વાયરલ વોચ

September 10, 2018 575

Description

સોશિયલ મીડિયામાં એક વીડિયો ચર્ચાસ્પદ છે કે જેમાં ચા બનાવવા માટે માર પડે છે. શું વધારે ચા બનાવવી કોઈ ગુન્હો છે. આવો જોઈએ ક્યાનો છે આ વીડિયો

 

Tags:
CJ

Leave Comments