… જ્યારે સિંહોની રૂવાબી ચાલથી ટ્રાફિક થંભી ગયો

January 12, 2019 1130

Description

ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં સિહ રસ્તા પર ટહેલતા જોવા મળી જાય છે…જો કે સોશ્યલ મીડિયામાં એક વીડિયો વાયરલ થઇ રહ્યો છે…જેમાં સિંહોની રૂવાબી ચાલથી ટ્રાફિક પણ થંભી ગયો છે…

Leave Comments