જુઓ, વિદેશી મહિલાના મુખે કાઠિયાવાડી ચટાકેદાર વાનગીની રેસીપી

January 24, 2019 1940

Description

વિદેશી મહિલાનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે.. જેમાં તેમણે ગુજરાતી વાનગીઓ બાજરી, ખીચડી સહિતની વાનગીઓ કેવી રીતે બને તે જણાવ્યું.. જુઓ આ વિદેશી મહિલાના મુખે દેશી વાનગીઓની વાત..

Leave Comments