આજની યાત્રાનો આરંભ કરીએ જલારામ બાપાની પવિત્ર આરતી દ્વારા

February 27, 2020 1040

Description

સાધુ સંતોની સેવામાં અને રામનું નામ ભજવામાં જેણે પોતાનું જીવન વ્યતીત કર્યુ એવા સંત શિરોમણી જલારામ બાપા કહેવાય છે. તો આવો આજની યાત્રાનો આરંભ કરીએ જલારામ બાપાની પવિત્ર આરતી દ્વારા.

Leave Comments