મા બ્રહ્માચારીણીની ઉપાસના કરવાની જાણો શાસ્ત્રોક્ત વિધિ

March 26, 2020 755

Description

મા બ્રહ્મચારીણી જે મા દૂર્ગાનું દ્રિતીય સ્વરૂપ છે. શાસ્ત્રોમાં માતાજીના દરેક સ્વરૂપ સાથે તેમની ઉપાસનાથી કેવા ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. મા બ્રહ્મચારીણી જે વિદ્યાનું વરદાન આપનાર દેવી છે. ત્યારે આવો આજે ખાસ વાતમાં જાણીએ મા બ્રહ્માચારીણીની ઉપાસના કરવાની શાસ્ત્રોક્ત વિધિ.

Leave Comments