પરમાત્માની નીકટ જવાનો આ છે એકદમ સરળ ઉપાય

June 11, 2019 1250

Description

જીવમૃત્યુ બાદ પરમાત્માના ચોપડે તો માનવીના કર્મોનો જ હિસાબ થાય છે. તેથી જ પાપકર્મથી મુક્તિ મેળવવી અતિ આવશ્યક છે. તો આવો પ્રાયશ્ચિત કરીને પરમાત્માની નીકટ જવાનો સરળ ઉપાય જાણીએ શાસ્ત્રી પ્રફુલ્લભાઈ પંડ્યા પાસેથી

Leave Comments