જાણીએ ગણેશ રુદ્રાક્ષ દ્વારા અભ્યાસમાં સફળતાની ખાસ વાત

February 27, 2020 1055

Description

રુદ્રાક્ષમાં ભગવાન શિવનો વાસ હોય છે. ત્યારે રુદ્રાક્ષના વિવિધ પ્રકાર હોય છે. જેમાં રુદ્રાક્ષમાં દેવી દેવતાઓનો વાસ હોય છે. તેમજ ગણેશ રુદ્રાક્ષથી વિદ્યાર્થીઓને લાભ થાય છે. ગણેશ રુદ્રાક્ષમાં વચ્ચે સૂંઢનો આકાર જોવા મળે છે.

વિદ્યાર્થીઓને મહેનત પ્રમાણે જો ફળ ન મળે તો આ ઉપાય કરવા જેમાં લાલ કે કાળા રંગના રુદ્રાક્ષને ગળામાં ધારણ કરવો. ગણેશ રુદ્રાક્ષને ગંગાજળથી શુદ્ધ કરો આ પ્રયોગ ગણપતિના પ્રિય વારના દિવસે કરવો.

 

Leave Comments