પાપોમાંથી મુક્તિ અપાવતી કામદા એકાદશીનું મહત્વ, જાણો કથા દ્વારા

April 15, 2019 1895

Description

વ્યક્તિ તેના જીવન દરમિયાન સારા અને ખરાબ કાર્યોનું ભાથુ બાંઘતો હોય છે જેનું ફળ મૃત્યુ બાદ ભોગવવુ પડે છે. ત્યારે તમામ પાપોમાંથી મુક્તિ અપાવતી કામદા એકાદશીનુ આજે પર્વ છે. ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરને કામદા એકાદશીનું મહત્વ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણે કહ્યુ હતુ. તો આવો કૃષ્ણ મુખે જેનીં મહત્તા ગવાઈ છે એવી કામદા એકાદશીની કથા જાણીએ

Leave Comments