કઈ રીતે શાસ્ત્રોક્ત વિધીથી રુદ્રાક્ષને કરવો જાગૃત ? જાણો આ ખાસ વિધી

May 20, 2019 1550

Description

રુદ્રાક્ષ જેને શિવનો અંશ કહેવામાં આવે છે શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ છે કે રુદ્રાક્ષની ઉત્પતિ શિવના અશ્રુમાંથી થઈ છે. ત્યારે મનુષ્ય શિવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા રુદ્રાક્ષ ધારણ કરે છે પરંતુ જો તે રુદ્રાક્ષ જાગૃત હશે તો જ તેની સકારાત્મક અસર જોવા મળે છે.

ત્યારે આજની ખાસ વાતમાં શાસ્ત્રી પ્રફુલભાઈ પંડયા જણાવશે કે કઈ રીતે શાસ્ત્રોક્ત વિધીથી રુદ્રાક્ષને કરવો જાગૃત.

Leave Comments