યાત્રાધામ અંબાજીની આરતીમાં ભક્તોને પ્રવેશ નહીં મળે

October 17, 2020 815

Description

યાત્રાધામ અંબાજી મંદિરમાં ઘટ સ્થાપન થયુ છે. જેમાં અંબાજી મંદિરના ચેરમેન દ્વારા પૂજાવિધિ કરાઇ છે. તથા અંબાજીમાં આરતીમાં ભક્તોને પ્રવેશ નહીં મળે. તેમજ ભક્તો માટે ઓનલાઈન દર્શનની વ્યવસ્થા કરાઇ છે.

Leave Comments