કલ્યાણકારી શનિદેવની પાંચ રોચક કથા

May 22, 2020 695

Description

શનિદેવને પનોતીના દેવ પણ કહેવામાં આવે છે તેમની વક્રદ્રષ્ટી જે રાશી પર પણ પડે તે દુઃખના સાગરમાં ગરકાવ થઇ જાય છે જોકે યોગ્ય શાસ્ત્રોક્ત ઉપાય કરવામાં આવે તો શનીની વક્રદ્રષ્ટી હોવા છતા પણ ઉત્તમ ફળની પ્રાપ્તિ થઇ શકે છે. આવો આવા કલ્યાણકારી દેવની જાણીએ પાંચ રોચક કથા.

Leave Comments