દર્શન કરો તમિલનાડુમાં આવેલા ચમત્કારીક કાર્તિકેય ભગવાનના

May 21, 2019 1790

Description

ભગવાન કાર્તિકેયના મંદિર દક્ષિણ ભારતમાં ખૂબ જોવા મળે છે. અતિભવ્ય અને પૌરાણિક ઈતિહાસ સાથે જોડાયેલા તમિલનાડુમાં આવેલા એવા ચમત્કારિક કાર્તિકેય ભગવાનના કરીએ દર્શન જેનો મહિમા કદાચ આપે નહી સાંભળ્યો હોય. તો આવો જઈએ તમિલનાડુ. અને કરીએ કાર્તિકેયના દર્શન

Leave Comments