ખેડા જિલ્લાના રઢુ ગામમાં આવેલ શિવ મંદિરના કરો દર્શન

February 22, 2021 590

Description

આજે દર્શન કરીશું દેવાધી દેવ મહાદેવના એવા સ્થાનકના કે જ્યાં શુદ્ધ ઘીના ભંડાર ભર્યા છે. કહેવાય છે કે મહાદેવની કૃપાથી આ ધામમાં ઘીના ભંડાર કદી ખૂટ્યા નથી. ખેડા જિલ્લાના રઢુ ગામના ગુજરાતમાં એક એવું શિવ મંદિર છે. જ્યાં ઘીના ભંડાર ઉભરાય છે. ત્યારે આવો જાણીએ આખરે શું છે આ શિવાલયનો ઇતિહાસ અને કેવી છે ભક્તોની તેમના પ્રત્યેની શ્રદ્ધા.

Leave Comments

News Publisher Detail