પવિત્ર ભૂમિ સોમનાથમાં નિર્મિત પ્રાચીન રામ મંદિરના દર્શન

April 14, 2019 500

Description

આજે રામનવમીનું પર્વ છે ત્યારે તમામ રામ મંદિરોમાં ભક્તોની ભીડ ઉમચી રહી છે. ત્યારે આવો આપને દર્શન કરાવીએ પવિત્ર ભૂમિ સોમનાથમાં નિર્મિત પ્રાચીન રામ મંદિરના.

Leave Comments