અમૃત સિદ્ધિ યોગને કાર્યોની પૂર્તિ માટે કયા ઉપાય કરવા તે જાણો

February 22, 2021 710

Description

જ્યોતિષશાસ્ત્રોમાં નવ ગ્રહો અને તેની ફળશ્રૃતિ વિશે વર્ણન કરવામાં આવ્યુ છે. જ્યારે કેટલાક ગ્રહો એક સાથે યુતિ બનાવે છે. ત્યારે કેટલાક શુભ અને અશુભ યોગ બને છે. ત્યારે આજની ખાસ વાતમાં આપણે જાણીશુ અમૃતસિદ્ધ યોગ વિશે.

અમૃત સિદ્ધિ યોગને કાર્યોની પૂર્તિ માટે ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે. ત્યારે ક્યારે ક્યારે આ યોગ રચાય છે. અને આ યોગમાં કયા ઉપાય કરવા જણાવશે શાસ્ત્રી પ્રફુલભાઈ પંડયા.

Leave Comments

News Publisher Detail